Suomalainen työelämä tarvitsee vastuunkantajia

Suomalainen työelämä tarvitsee vastuunkantajia 

Työelämässä niin yritykset kuin työyhteisöt niiden sisällä tarvitsevat joukkoonsa lisää vastuunkantajia. Vastuuta ja vastuullisuutta voidaan tarkastella hyvin monesta eri näkökulmasta. Me haluamme nostaa tässä kirjoituksessa esiin sen roolin, jota jokainen yksilö voi toteuttaa taidoista ja kokemuksesta riippumatta.

“Se on rooli, joka jokaiselle sotilaskoulutuksen saaneelle on palveluksensa aikana iskostettu.”

Sotilas on koulutettu kantamaan vastuunsa

Vastuu peilaa ymmärrystämme muista ihmisistä, ympäristöstä ja omien tekojemme seurauksista. Vastuunkanto on yhtä kuin asenne saada oma tehtävä suoritetuksi ja ymmärrys oman toimintamme vaikutuksista kokonaisuuteen. 

“Vastuunkanto on yhtä kuin asenne saada oma tehtävä suoritetuksi ja ymmärrys oman toimintamme vaikutuksista kokonaisuuteen.”

Sotilaalle vastuunkanto on määre, joka kuvaa yksilön toimintaa. Sotilas ymmärtää roolinsa osana suurempaa joukkoa, on kyse sitten taistelijaparista, partiosta, ryhmästä tai näitä suuremmista joukoista. Toisaalta vastuuseen liittyy aina vahvasti tehtävä, joka on annettu suoritettavaksi. Tämä ominaisuus on yhdistelmä asennetta, opittuja taitoja ja kokemusta. Sotilas ei kaihda työskentelyä mukavuusalueensa ulkopuolella.

Vastuun kantaminen linkittyy vahvasti myös johtajuuteen. Johtajana olet vastuussa alaistesi toiminnasta ja joudut aika ajoin tekemään myös epämiellyttävänä pidettäviä päätöksiä. Johtajana joudut ottamaan kantaa vaikeisiinkin kysymyksiin. Ihmisten johtaminen onkin yksi vaativimmista johtajan taidoista.

Tätä ihmisten johtamisen taitoa tarvitaan kipeästi myös siviilityöelämässä. Työntekijätasolla työelämän vastuunkantajat valmistelevat kokouspuheenvuoronsa, kunnioittavat toistensa työaikaa pitämällä sovituista aikatauluista kiinni ja auttavat, kun apua tarvitaan. Nämä edellä kuvatut toimintatavat kertovat ennen kaikkea asenteesta.

Oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikeassa varustuksessa

Sotilaan ohjenuorana toimii  kolmen suora “oikea paikka, oikea aika ja oikea varustus”. Näillä eväillä pääsee pitkälle myös siviilityömaailmassa. Joskus tehtävä tulee eteen yllättäen, ja vastuunkantoa tarvitaan poikkeustilanteissa. Meillä on tästä myös todellinen esimerkkikokemus.

Yhtä asiakkaistamme kohtasi hetkellinen miehistövaje kesken kiireisimmän työviikon, kun inhimillinen syy pakotti yhden työntekijän poistumaan työpaikaltaan kesken työvuoron. Tässä kohtaa Military Work astui kuvaan; lähetimme työntekopaikalle puolen tunnin varoitusajalla apuvoimia. Tuon keskiviikkopäivän sankari oli käynyt juttusillamme vain vuorokautta aikaisemmin ja oli lähdössä takaisin ulkomaille seuraavana päivänä.

Tätä me kutsumme heittäytymiseksi ja vastuunkantamiseksi.”

Tähän tarinaan kiteytyy myös meidän arkemme henkilöstöpalveluyrityksenä, jonka osaajilla on taustallaan sotilaskoulutus. Kun yksilölliset ominaisuudet ja luontaiset taipumukset yhdistetään laadukkaaseen koulutukseen ja harjoituksen myötä syntyneeseen johtamiskokemukseen, on käsissämme todellisia helmiä. Näitä osaajia me haluamme olle työllistämässä, niin lyhyempiin kuin pidempiin työsuhteisiin.

Me haluamme olla yhteistyökumppanina luotettava vastuunkantaja. Sen me teemme ennen kaikkea olemalla toimija, joka pitää sovitusta kiinni ja pyrkii ylittämään asiakkaansa odotukset, kerta toisensa jälkeen. Yhdessä teemme suomalaisesta työelämästä päivä päivältä yhä vahvemman.

Tarvitseeko teidän työyhteisö vastuunkantajia? Ota yhteyttä:

mickeweb_2018_blogi.jpg

Michael Ljungqvist
Henkilöstöpalvelut
+358 400 237774
micke@militarywork.fi

Oletko kiinnostunut uusista haasteista? Ota yhteyttä:

JOKKE_WWW_22.jpg

Jouko Pohjonen
Rekrytointipäällikkö
+35850 339 0221
jouko.pohjonen@militarywork.fi