Minkälaisiin tehtäviin sotilastaustaiset osaajat työllistyvät?

Minkälaisiin tehtäviin sotilastaustaiset osaajat työllistyvät?

Kuluneen vuoden aikana olemme tavanneet lukemattomasti sotilastaustaisia henkilöitä aina varusmiehistä reserviläisiin ja rauhanturvaajakonkareista aktiiviuransa päättäneisiin upseereihin. Olemme päässeet keskustelemaan näiden henkilöiden kanssa varuskuntavierailuilla, messuilla, eri tapahtumissa ja tietysti henkilökohtaisissa haastatteluissa toimistollamme Helsingissä. Nämä keskustelut ovat usein kiteytyneet yhden kysymyksen ympärille:

“no minkälaisia hommia olisi tarjolla?

Tehtäviä löytyy monelta eri alalta

Yllä esitetty kysymys on varsin relevantti käsiteltäessä sotilastaustaisten henkilöiden työmahdollisuuksia eri siviilityöaloilla. Me toimimme valtakunnallisesti vastaten asiakkaittemme osaamistarpeisiin toimialalta toiselle. Toimialoista vahvasti edustettuina ovat kuluneen vuoden aikana olleet turvallisuus- ja puolustusala, logistiikka, teollisuus ja tuotanto sekä IT-ala. Lisäksi kysyntää on ollut eri alojen myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä.

Olemme kuluneen vuoden aikana rekrytoineet sotilastaustaisia henkilöitä laajalti eri tehtäviin. Rekrytoituneet henkilöt työskentelevät esimerkiksi varastomiehen, turvallisuuspoliittisen asiantuntijan, sovelluskehittäjän, tietoturva-asiantuntijan ja työnjohtajan tehtävissä.  

Sotilastaustainen henkilö vahvistamassa yrityksen osaamispääomaa

Jokainen sotilaskoulutuksen saanut henkilö ymmärtää osansa kokonaisuudessa ja roolinsa isommassa kokoonpanossa. Toisaalta ryhmätyötaidot ovat varmasti kehittyneet päivittäisen käytännön harjoittelun ja kokemuksen myötä. Nämä ovat varsin hyödyllisiä ja arvostettavia taitoja myös siviilityömaailmassa. Vastuunkanto on sotilaalle luonnollisen osa omaa toimintaa - esimerkkeinä näistä varusmiespalveluksen näkökulmasta löytyy esimerkiksi tarkastelemalla ajoneuvonkuljettajien tai huoltotehtävissä palvelevien sotilaiden päivittäisarkea sekä heidän toimintansa merkitystä osana kokonaisuutta.

Johtajakoulutuksen palveluksensa aikana suorittaneet henkilöt ovat tottuneet liikuttamaan suuriakin joukkoja, edistämään ryhmänsä toimintaa ja reagoimaan nopeasti ympäristön muutoksiin. Nämä ovat vain murto-osa niistä esimerkeistä ja taidoista, joita sotilaskoulutus tuo.

Tavoiteltaessa uusia työtehtäviä siviilialoilla tarkastellaan tietysti aina yksilön henkilökohtaisia ominaisuuksia ja taitoja sekä peilataan niitä avoinna oleviin työtehtäviin.

Sotilastaustaisten osaajien verkostossamme on jo useita satoja jäseniä ja näin ollen se kattaa laajaa osaamista ja kokemusta eri tehtävistä ja aloilta. Tämä osaajaverkosto käsittää merkittävän potentiaalin työmarkkinoiden hyödynnettäväksi. Me olemme luomassa uudenlaista työelämää ja nostamassa esiin osaajiemme potentiaalia. Oletko sinä seuraava Military Workin rekrytoima henkilö?

Täytä avoin hakemus tai ota yhteyttä rekrytointipäällikköömme Jokkeen:

JOKKE_WWW_22.jpg

Jouko Pohjonen

Rekrytointipäällikkö

+358 50 339 0221

jouko.pohjonen@militarywork.fi