Mitä tarkoitamme,kun puhumme sotilastaustaisista osaajista?

Meidän tehtävämme Military Workilla on välittää sotilastaustaisia henkilöitä siviilitehtäviin. Mitä sanaan sotilastausta tulee, koemme, että on aika tuulettaa vanhentuneita mielikuvia ja murtaa stereotypioita. Tiukkaan juurtuneet asenteet uudistuvat tekemällä näkyväksi tämän päivän todellisuutta.

Miten sanaa sotilastausta tulee sitten mielestämme tulkita?

Sana sotilastausta itsessään herättää monessa mielikuvan ammattisotilaasta tai palvelusuraltaan jo eläköityneestä upseerista. Se on kolikon toinen puoli – toisella puolella on koko joukko eri siviilialojen osaajia, joilla on taustallaan varusmiespalvelus, mahdollisesti sopimussotilaan työjakso Puolustusvoimissa tai ehkäpä yksi tai useampi komennus kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa. Oleellista on näitä henkilöitä yhdistävät henkilökohtaiset tekijät ja sotilaskoulutuksen tuomat opit: ratkaisukeskeisyys ja vastuuntuntoisuus, sekä halu saada tehtävä suoritetuksi parhaalla mahdollisella tavalla annetussa ajassa. Tämä on se lupaus, jonka takana seisomme.

Haluamme olla mukana luomassa uuden ajan henkilöstöpalvelua ja löytää osaamista odottamattomasta paikasta.

”Military Workin toiminnasta on hyviä kokemuksia Ruotsista jo yli viiden vuoden ajalta. Asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä henkilöstömme monipuoliseen osaamiseen ja siihen tinkimättömään asenteeseen, jolla työt on saatettu loppuun ajoissa ja laadukkaasti. Työntekijämme ovat puolestaan arvostaneet työyhteisömme me-henkeä, ’kaveria ei jätetä’ -asennetta sekä kauttamme saatujen työtehtävien monipuolisuutta”, täsmentää Military Work Suomi Oy:n toimitusjohtaja Arto-Pekka Nurminen.

Työelämän muuttuvat vaatimukset ja tulevaisuuden työelämätaidot

Uskomme, että sotilaskoulutuksen opit paineen alla toimimisesta sekä yksilön kehittymisestä ympäristön ja tehtävän vaatimusten mukaisesti ovat osaajiemme arvokasta pääomaa. Työelämän muuttuvia vaatimuksia ja tulevaisuuden työelämätaitoja kuvaa onnistuneesti Ilmarisen Future Score -testi. Sotilastaustaisia osaajiamme yhdistävät tekijät, koettu me-henki ja kyky oppia uutta, ovat taitoja, joilla on valtavasti painoarvoa tämän päivän työelämässä.

Me näemme sotilastaustaisissa henkilöissä valtavan, osaltaan vielä suomalaisen työelämän kentällä hyödyntämättömän potentiaalin. Osaamisprofiilien kartoittajina teemme näkyväksi niitä ominaisuuksia ja sitä ammattitaitoa, jota verkostomme osaajilla on.  Nostamme sotilastaustaiset osaajamme stereotypioiden kahleista tämän päivän työelämän johtotähdiksi, mikä on onnistuneiden rekrytointien kautta asiakasyritystemme ja yhteiskunnan etu.

Kaipaako tiimisi vahvistusta? Me Military Workilla pidämme huolen, että löydämme juuri teille oikean osaajan.

Me Military Workilla välitämme sotilastaustaisia henkilöitä monipuolisesti eri siviilitehtäviin. Tavoitteemme on vahvistaa asiakasyritystemme kilpailuetua tuottamalla henkilöstöpalveluita asiakkaan tarpeiden mukaan, ja toisaalta löytää sotilastaustaisille osaajillemme kompetenssiaan vastaava työpaikka. Käytössämme on monipuolinen, ammattitaitoinen ja motivoitunut osaajien verkosto, jonka jäsenten yhteisenä nimittävänä tekijänä on sotilastausta.