Tuhat ja yksi tietä osaajaksi

Yhä useampi yritys kipuilee, vaikka taloustilanne rohkaisee investointeihin. Osaajapula osana muita rekrytointihaasteita jarruttaa yritysten kasvua ja hidastaa toimialojen kehitystä. Nyt tarvitaan avoimuutta, ennakkoluulottomuutta sekä päämäärätietoista yhteistyötä, jotta oikeat osaajat saadaan paikannettua. Mistä osaajia sitten tulisi lähteä etsimään?

Osaamista odottamattomasta paikasta

Rekrytointien näkökulmasta haaste on kaksisuuntainen: yritykset eivät onnistu houkuttelemaan ja sitouttamaan uusia osaajia ja toisaalta osaavat työntekijät eivät löydä yritystä tai kiinnostu siitä. Meillä on aito halu olla linkkinä työvoiman ja työnantajien välillä. Me emme pelkästään välitä sotilastaustaisia osaajia uusiin tehtäviin, vaan roolimme on olla auttamassa yrityksiä ja raivata työvoimaan liittyviä esteitä kasvun tieltä.

"Jos uusia kykyjä etsitään vain tehtävänimike edellä, voi näkökenttä potentiaalisten kandidaattien suuntaan olla äkkiseltään kovin kapea."

Ammattitaitomme osaamisen kartoittamisessa tekee meistä vahvan, rohkean ja ennakkoluulottoman toimijan. Meidän sotilastaustaisten osaajiemme joukossa on henkilöitä useilta eri toimialoilta ja tehtävistä. Me koemme, että on rikkaus saada tämä osaaminen liikkeelle. Me emme tuijota ainoastaan tutkintoja, työkokemusta tai toimialaa, vaan haluamme kaivaa esiin osaajan todellisen potentiaalin.

Jos uusia kykyjä etsitään vain tehtävänimike edellä, voi näkökenttä potentiaalisten kandidaattien suuntaan olla äkkiseltään kovin kapea. Ehkäpä ”myyntijohtajan” sijaan kaivataan ennen kaikkea tiimityöskentelytaitoa, stressinsietokykyä, hyvää ihmistuntemusta ja tavoitteellisuutta. Me uskomme, että tuomalla uusia ja tuoreita näkökulmia organisaatioihin taklataan muuttuvan työympäristön aiheuttamat haasteet. Toimintaympäristön muuttuessa myös työnkuvat muuttuvat. Satsaus osaamisen ja potentiaalin tunnistamiseen avaa yrityksille kokonaan uusia menestymisen mahdollisuuksia.

Koulutus ja työkokemus osaamisen takeina?

Pohjatiedot antava koulutus ja kerätty työkokemus ovat pääomaa, joka on usein hyödynnettävissä erilaisissa tehtävissä. Asenne on kuitenkin se, joka lopulta ratkaisee. On siis uskallettava viedä osaamista myös toimialalta toiselle.

Me olemme työnhakijoidemme rinnalla kasvattamassa heistä ammattilaisia, joiden tekemistä ohjaa intohimo, sitoutuminen ja määrätietoisuus. Koemme, että kerättyä substanssiosaamista tärkeämmäksi kilpailuvaltiksi nousee kyky uuden oppimiseen.

Me uskomme, että tulevaisuuden kykyjä löytyy monilla eri taustakombinaatioilla. Tärkeintä on, että tehtävään valittavan henkilön osaamisprofiili, asenne ja motivaatio sopivat juuri kyseiseen tehtävään. Osaajapula taittuu, kun rekrytoinneissa uskalletaan katsoa tehtävänimikkeiden ja tutkintojen taakse, toimialoista puhumattakaan.

Aletaanko taittamaan osaajapulaa yhdessä? Ota yhteyttä ja ryhdytään tuumasta toimeen!

Me Military Workilla välitämme sotilastaustaisia henkilöitä monipuolisesti eri siviilitehtäviin. Tavoitteemme on vahvistaa asiakasyritystemme kilpailuetua tuottamalla henkilöstöpalveluita asiakkaan tarpeiden mukaan, ja toisaalta löytää sotilastaustaisille osaajillemme kompetenssiaan vastaava työpaikka. Käytössämme on monipuolinen, ammattitaitoinen ja motivoitunut osaajien verkosto, jonka jäsenten yhteisenä nimittävänä tekijänä on sotilastausta.