Hyvää kansainvälistä naistenpäivää!

Naiset saivat oikeuden vapaaehtoiseen asepalvelukseen vuonna 1995. Tämän jälkeen reserviin on koulutettu yhteensä yli 8 100 naista, joista yli puolet on johtajakoulutuksen saaneita.

#maavoimat tiedotti muutama päivä sitten, että tänä vuonna hakijoiden määrä on ollut ennätyksellisen korkea, 1516 hakijaa. Ylen alkuvuodesta esittämä Naissotilaat –tv-sarja on varmasti lisännyt yleistä mielenkiintoa naisten vapaaehtoista asepalvelusta kohtaan. Maanpuolustustahdon ohella lisääntyvä tietoisuus aiheen ympärillä rohkaissee nuoria naisia hakeutumaan palvelukseen.

Sotilaskoulutuksen tuomat opit ja kokemukset ovat arvokasta valuuttaa myös siviilityöelämässä. Meitä ilahduttaa, että verkostomme sotilastaustaisten osaajien määrä kasvaa ja monipuolistuu jatkuvasti!