Lisää ruutia rekrytointeihin! Eli kolme vinkkiä parempaan rekrytointiin

Lisää ruutia rekrytointeihin! Eli kolme vinkkiä parempaan rekrytointiin

Meillä on ollut ilo päästä keskustelemaan kuluneen vuoden aikana useiden eri alojen asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa siitä, miten rekrytoinneilla synnytetään kilpailuetua muuttuvassa toimintaympäristössä. Näistä keskusteluista päällimmäiseksi on jäänyt yksi ajatus – jos ruuti on märkää, jää kovien osaajien rekrytointi vain haaveeksi. Lue kolme kovaa oppiamme rekrytoinnin onnistumisesta.

"Jos ruuti on märkää, jää kovien osaajien rekrytointi vain haaveeksi"

1.     Rekrytointi on ennen kaikkea satsaus tulevaisuuteen – miksi siis tuijottaisimme menneisyyttä?

Rekrytoinnilla tavoitellaan yrityksen suorityskyvyn parantamista kompetenssia lisäämällä. Haluamme herätellä asiakasyrityksiä pohtimaan asioita kokonaisuuksina ja monipuolisesti eri näkökulmista. Sen sijaan, että tuijotettaisiin hakijan koulutusalaa tai toimialakokemusta, tulisi mielestämme keskittyä kokonaispotentiaaliin.

Me uskomme, että poikkitieteellinen, toimialarajat ylittävä osaaminen ja yhteistyö ovat tämän päivän menestystekijöitä.  Tavoitteemme on rohkaista asiakasyrityksiä näkemään sen lisäarvon, jota uudenlaisen ja totutusta poikkeavankin osaamisen rekrytointi tiimin tuo. Asennetta peliin!

2.     EB, EB, EB – jos muuta et muista, muista edes tämä

Kilpailu kovan tason osaajista tiivistyy entisestään toimialalta toiselle. Työnantajamielikuva (EB, Employer Brand) ja sen kehittäminen on tänä päivänä tärkeitä seikkoja työmarkkinoilla, joissa tarjottava näköalapaikka ja haastavat työtehtävät eivät enää riitä houkuttelemaan niitä parhaimpia osaajia.

Olemme asiakkaittemme kanssa yhtä mieltä siitä, että hakijaviestinnän ja hakijakokemuksen rooleja ei voi olla korostamatta liikaa, kun pohditaan miten työnantajamielikuvaa voidaan kehittää osana rekrytointeja.

Me autamme asiakkaitamme ottamalla haltuun rekrytointiprosessin jokaisen vaiheen hakijaviestintää ja hallinnollisia rutiineja myöten. Käy lukemassa meidän toteuttamastamme särmästä rekrytointiprosessista lisää täällä: Askelmerkit särmään rekrytointiprosessiin.

3.     Selkeät konseptit ja palvelut helpottavat päätöksentekoa - harjaantunut joukko mukautuu toimintaympäristön muutoksiin ketterästi

Tiimillämme on yhteenlaskettuna monen vuosikymmenen kokemus rekrytoinneista. Vahva osaaminen on perusta muutosten hallinnalle ja uusien käytäntöjen oppimisille. Alati muuttuvassa taisteluympäristössä eilisen menetelmillä ei luoda huomisen menestystä. On oltava kekseliäs ja luotettava oman joukon suorituskykyyn.

Olemme havainneet, että usein kiireen ja päällekäisten tehtävien maustamassa arjessa asiakkaamme arvostavat palveluissa äärimmäistä selkeyttä ja napakkuutta, ja sehän sotilaalta luonnistuu.

Purimme palvelutarjoamamme osiin ja muodostimme niistä eri palvelukokonaisuuksia. Näin sai alkunsa myös Rekryrynnäkkö™ -nimeä kantava rekrytoinnin peruspaketti, joka on vastaus niille yritykselle, jotka kaipaavat nopeaa, iskukykyistä ja tehokasta rekrytointikumppania avukseen.
 

Tarvitsetteko tulitukea rekrytointiin?
Ota yhteyttä:

test.jpg

Michael Ljungqvist
Henkilöstöpalvelut
+358 400 237774
micke@militarywork.fi