Haetaan hyvää tyyppiä, jolla on asenne kohdallaan

Haetaan hyvää tyyppiä, jolla on asenne kohdallaan

Yhä useammin yritysten kuvaukset avoimista tehtävistä sisältävät toiveen siitä, että uusi työntekijä olisi ”hyvä tyyppi, jolla on asenne kohdallaan”. Tunnistamme tämän määritelmän, ja siksi haluammekin avata omaa näkemystämme asenteen määrittelystä ja siitä miten sotilastausta aiheeseen liittyy.

Hyvä asenne on tahtotila

Meidän tavoitteemme on tuoda asennetta työelämään. Asenne kuvaa mielestämme sitä, miten tehtävä suoritetaan ja miten annettuihin (työ)tehtäviin suhtaudutaan. Pohjimmiltaan kyseessä on halu tehdä työtä eli tahto onnistua ja suorittaa annetut tehtävät loppuun asti. Ammattiylpeys omaa tekemistä kohtaan on tärkeää työn mielekkyyden näkökulmasta. Luontaiset taipumukset ja sisäsyntyinen motivaatio ohjaavat toimintaamme ja mahdollistavat halutun lopputuloksen.

Hyvä asenne on ominaisuus, joka parhaimmillaan huokuu henkilöstä ulospäin. Jämerä kädenpuristus ja kirkas katse huokuvat energiaa, joka on ominaista henkilölle, jonka toimintaa ohjaa utelias ja rohkea suhtautuminen ympäristöönsä. On aina ilo tavata henkilöitä, jotka katsovat päämäärätietoisesti tulevaisuuteensa ja tietävät mitä haluavat. Kuitenkin, jokainen meistä tarvitsee joskus apua ja neuvoja. Olemme taitojemme, persoonallisuutemme, arvojemme ja kokemustemme luoma kokonaisuus. Joskus ulkopuolinen apu voi auttaa näkemään tämän kokonaisuuden ja sen, miten se on työelämässä hyödynnettävissä.

Tärkeintä on olla rehellinen ja pyrkiä parhaimpaansa

Sotilastaustaisten henkilöiden keskuudessa sananparsi ”oikea aika, oikea paikka ja oikea varustus” on iskostunut syvälle selkärankaan. Meille hakeutuu viikoittain osaajia yhteisen, jaetun arvopohjan puhuttelemana. He arvostavat yhteisömme me-henkeä ja ”kaveria ei jätetä” -asennetta. Heille on itsestään selvää kantaa vastuu omasta työjäljestään, työskennellä kohti yhteisiä tavoitteita ja vaalia hyviä suhteita työympäristössä.

Sotilaskoulutuksen mukanaan tuomat johtamis- ja yhteistyötaidot, kyky mukautua muuttuviin tilanteisiin, kyky tehdä päätöksiä olemassa olevia tietoja hyödyntäen sekä tehtäväorientoituneisuus ovat hyvä pohja työssä onnistumiselle alasta riippumatta.

Olemme päässeet todistamaan omakohtaisesti hyvän asenteen ja sitä seuranneen aktiivisuuden vaikutusta työllistymiseen. Yksi monia puhuttava kysymys on se, miten asennetta voidaan kartoittaa osana rekrytointiprosessia? Rekrytointiprosessissa äärimmäisen tärkeänä osana pidämme dialogia tehtävää hakevien kandidaattien kanssa. Taustan, työhistorian ja osaamisen perusteellinen läpikäynti ja rehellinen pyrkimys löytää sopivat askelmerkit tulevaisuuden suhteen ovat tärkeässä roolissa. Me pyrimme aina luomaan työnhakijan kanssa yhteisen, selkeän suunnitelman.

Asenne on lisäarvoa asiakkaalle

Työnteon kontekstissa asenne näkyy mielestämme ennen kaikkea konkreettisena toimintana. Kun halutaan saada jotakin aikaan, kääritään hihat ja ryhdytään toimiin. Asiakkaalle asenne on osaamista ja tinkimättömyyttä saattaa työt loppuun ajoissa ja laadukkaasti.

Edellisen kaltainen henkilö nähdään työyhteisössä ”hyvänä tyyppinä”, jonka kanssa on mielekästä tehdä töitä. Kaikki tämä konkretisoituu usein asiakkailtamme saatuun palautteeseen, joka on ollut kauttamme työllistyneistä henkilöistä poikkeuksetta positiivista. Tästä saamme kiittää nöyrästi hyvällä asenteella varustettuja kanssatyöntekijöitämme.

Rekrytointipäällikkömme Jokke auttaa mielellään osaajiimme ja avoimiin työtehtäviin liittyvissä kysymyksissä:

Jokke_www.png

Jouko Pohjonen

Rekrytointipäällikkö

+358 50 339 0221

jouko.pohjonen@militarywork.fi