vastuunkanto

Suomalainen työelämä tarvitsee vastuunkantajia

Suomalainen työelämä tarvitsee vastuunkantajia

Työelämässä niin yritykset kuin työyhteisöt niiden sisällä tarvitsevat joukkoonsa lisää vastuunkantajia. Vastuuta ja vastuullisuutta voidaan tarkastella hyvin monesta eri näkökulmasta. Me haluamme nostaa tässä kirjoituksessa esiin sen roolin, jota jokainen yksilö voi toteuttaa taidoista ja kokemuksesta riippumatta. Se on rooli, joka jokaiselle sotilaskoulutuksen saaneelle on palveluksensa aikana iskostettu.