Upseerin uralta tietoturva-asiantuntijaksi – Esko Vainio

Mikä saa pitkältä sotilasuralta eläköityneen ja sittemmin julkishallinnon puolella asiantuntijatehtävissä työskennelleen everstin (evp) edelleen motivoitumaan haastavista työtehtävistä, vaikka lakisääteiset virkavuodet on jo täytetty?

”Ihmiset, joiden kanssa saa työskennellä ja ennen kaikkea työtehtävät, joissa pääsen hyödyntämään osaamistani”, lausui Esko Vainio, joka työskentelee Military Workin kautta asiantuntijana tietoturvaan liittyvissä työtehtävissä.

Työmahdollisuudet yritysmaailmassa saivat mielenkiinnon heräämään

Chief information security officer (CISO) nimityksellä työskentelevä Esko Vainio oli jo aikaa sitten päättänyt mittavan sotilasuransa ja tehnyt sen jälkeen töitä julkishallinnossa asiantuntijana. Sotilasaikakausilehdessä syksyllä 2017 julkaistu artikkeli Military Workin toiminnasta herätti miehen mielenkiinnon ja antoi kipinän ottaa yhteyttä. Yhteydenotto syventyi yhteistyöksi, ja tätä nykyä Vainio ratkoo Military Workin asiakkaalla monimutkaisia tietoturvaan ja turvalliseen datan käsittelyyn liittyviä pulmia.

 ”Yhteistyömme on sujunut alusta lähtien erittäin hyvässä hengessä, sujuvasti ja tuloksia tuottaen”, kertoo Vainio.

Upseerin monipuolinen urapolku valmentaa monenlaisiin haasteisiin

Hämeenlinnassa nuoruutensa viettänyt eversti (evp) Vainio palveli Puolustusvoimien monipuolisissa tehtävissä 33 vuotta. Kadettikurssilta 59 vuonna 1975 valmistunut nuori upseeri jatkoi myöhemmin opintojaan yleiskuntaesiupseerin tutkinnon suorittamisella Sotakorkeakoulussa vuonna 1985 Maasotalinjan 38 Viesti- ja sähköteknillisellä linjalla.

Vainion monivaiheiseen upseerin työuraan on kuulunut tehtäviä mm. Pääesikunnan viestiosastossa, sotilasläänin esikunnassa, Puolustusvoimien tietotekniikkalaitoksen johtajana sekä Uudenmaan sotilasläänin komentajana. Tehtävät viestipataljoonan komentajana ja yhteysupseerina Liikenneministeriössä ovat niin ikään tulleet tutuiksi. Ylennystä everstiksi juhlittiin itsenäisyyspäivänä vuonna 1998. Kymmenen vuotta myöhemmin, elokuussa 2008, koitti siirtyminen reserviin.

Työtehtäviä, joissa vaaditaan johtamistaitoa, erityisosaamista ja hyvää vuorovaikutusta

On kaksi asiaa, jotka Vainio mainitsee tärkeinä oppeina sotilasuransa varrelta: taito pitää tehtävä kirkkaana mielessä ja muistaa, että kello on muutakin kuin rippilahja. Kun aikaa ja motivaatiota oli jatkaa työskentelyä myös reservin puolella, alkoi Vainion toinen työura julkishallinnon puolella. Vuodet mm. Valtioneuvoston kansliassa ja Valtiovarainministeriössä sisälsivät tietotekniikkaan, tietohallintoon sekä tieto- ja kyberturvallisuuteen liittyviä tehtäviä yksikön päällikkönä, tietohallintoneuvoksena ja erityisasiantuntijana.

Vainio kertoo olleensa mukana monissa merkittäviksikin arvioiduissa ponnistuksissa uransa varrella. Yksi näistä oli hallinnon turvallisuusverkon aikaansaaminen. Hankkeen johtaminen oli Vainiolle ainutlaatuinen kokemus.

Kaikella on kuitenkin aikansa, ja Vainiolle eläköityminen valtiolta koitti 41 vuoden ja yhden kuukauden palveluksen jälkeen toukokuussa 2016.

Vahvuudekseen Vainio on läpi vuosien tunnistanut vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot. Käytännössä tämä on usein tarkoittanut sitä, että erityisalojen asiantuntijana (esimerkiksi turvallisuuden, tietoturvallisuuden tai tietotekniikan aloilla) on osattava kommunikoida viestinsä yleisjohdolle liiketoimintajohdon käsitteillä ja kielellä.

”On keskeinen edellytys, että yleisjohdon ja eri erityisalojen johdon välillä on yhteinen kieli. Tämä on edellytys asioiden myönteiselle etenemiselle”, kertoo Vainio.

Vuorovaikutustaitojen ohella Vainio nimeää työssään tarvittaviksi tärkeimmiksi taidoksi luonnollisesti kaikki muut hyvän yhteistyön mahdollistavat taidot: sosiaalisuus, kokonaisuuksien hahmottaminen sekä ratkaisujen hakeminen. Substanssipuolella taidot painottuvat erityisesti hallinnolliseen tieto- ja kyberturvallisuuteen sekä niihin liittyviin visioihin, strategioihin, standardeihin ja ohjeistoihin.

Military Workin asiantuntijat auttavat yrityksiä monimutkaisissa tietoturvaan liittyvissä kysymyksissä

Vainio työskentelee tällä hetkellä asiantuntijapalveluidemme kautta tietoturva-asiantuntijana ja asiakkaallamme ICT-alan yrityksessä tietoturvapäällikön roolissa.

Julkishallinnon organisaatiot ovat tulleet Vainiolle hyvin tutuiksi mm. kolmessa eri ministeriössä työskenneltyään, joten tämän hetkinen työskentely innovatiivisessa ICT-alan kasvuyrityksessä tuo mukavaa vaihtelua ja uutta kulmaa työhön. Kuun lopussa 67 vuotta täyttävä Vainio nauttii edelleen työskentelystä yhdessä muiden alan asiantuntijoiden kanssa, sillä harvoin, jos koskaan yksilö saa merkittävää aikaan yksin.

Haluatko kuulla lisää Military Workin asiantuntijapalveluista? Asiantuntijapalveluiden käyttö on tehokas vaihtoehto poikkeustilanteissa tai muissa tilanteissa, joissa tarvitaan uudenlaista osaamista organisaatioon nopeasti ja kustannustehokkaasti. Ota yhteyttä Mickeen:

Micke.jpg

Michael Ljungqvist
+358 400 237774
micke@militarywork.fi